MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

  • Sosyoloji Fakültem Kategorisi
  • 20 Şubat 2021 Cumartesi Yayımlandı
  • 1463 Kez Okundu
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

www.sosyologdergisi.com

 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi; Sanat Tarihçisi, Arkeolog, Müzeci, Ressam Osman Hamdi Bey tarafından 1882’de Sanâyi-i Nefîse Mektebi adıyla kuruldu ve 2 Mart 1883’de öğretime başladı. Ülkemizin ilk sanat ve mimarlık yüksekokulu olan kurum, 1928’de Güzel Sanatlar Akademisi adını aldı ve böylece ülkemizde Akademi unvanını alan ilk yükseköğretim kurumu oldu. Güzel Sanatlar Akademisi, 1969’da 1172 sayılı Devlet Güzel Sanatlar Akademileri Kanunu’nun kabul edilmesiyle birlikte bilimsel özerkliğe kavuştu. Kurum, 4.11.1981’de kabul edilen 2547 sayılı Kanun ve 20 Temmuz 1982’de çıkarılan 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile üniversiteye dönüşerek Mimar Sinan Üniversitesi adını aldı. Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden oluşan üniversite, daha önce Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olan Devlet Konservatuarı’nın da bünyesine katılmasıyla diğer üniversitelere oranla benzersiz bir boyut ve düzey kazandı.

osmanhamdibey.jpgOsman Hamdi Bey, resmi adı Mekteb-i Sanâyi-i Nefîse Şâhâne olan Sanâyi-i Nefîse Mektebi’ne kurucu müdür olarak atandı (1 Ocak 1882).

mimar-sinan-uni.jpg

 

MSGSÜ - SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

Henüz bölüm kurulmadan önce Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde akademik kadro oluşmuştu. Enstitünün akademik kadrosu Prof. Dr. Safa Erkün, Doç. Dr. Esin Küntay ve Güliz Beşe Erginsoy’dan oluşuyordu. Bu üçlü kadro 1983 yılında Sosyoloji Bölümü kurulunca bölümün ilk akademik kadrosunu da oluşturmuştur. Bu kadro ilk olarak üniversitenin Fındıklı Yerleşkesi’ndeki o zamanlar ikinci katta bulunan Sosyal Bilimler Enstitüsü ofisini kullanıyordu. Daha sonra Beşiktaş Yerleşkesi’nde eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüren bölüm, bugün Bomonti Yerleşkesi’nde eğitimlerine devam etmektedir.

1984-1985 öğretim yılında eğitime başlayan ve zaman içinde gelişen bölümün ilk müfredatını uluslararası ve ulusal örneklerle Esin Küntay ve Güliz Erginsoy oluşturmuştur. Bu izlek üzerinden devam eden ve sürekli kendini yenileyen bölüm, Esin Küntay ve Ali Akay’ın başkanlıkları döneminde akademik kadro ve eğitim programları açısından gelişmiş, yalnız Türkiye’de değil Avrupa ve Amerika’da da bilinen ve tanınan bir bölüm haline gelmiştir. Sosyoloji Bölümü’nde interdisipliner ve güçlü bir akademik kadronun varlığı, çok boyutlu, özgür düşünme ve tartışma olanağını mümkün olduğunca sağlamaktadır. Üniversitenin geleneği nedeniyle de sanatla yakın ilişkisinin akademik olarak korunması ve  bölümden mezun olan öğrencilerin yurtdışındaki farklı ülkelerde (ABD, Fransa, Hollanda, İngiltere vb.) sürdürdükleri akademik kariyerlerle de bilinilirliği devam etmektedir.  

Bugün lisans eğitimi kapsamında verilen dersler klasik ve çağdaş sosyoloji teorilerinden yöntem bilimine ve felsefeye, siyaset biliminden ekonomiye ve tarihe, kent, kültür, medya ve toplumsal cinsiyet çalışmalarından çocukluk çalışmalarına, beden, sağlık ve nüfus politikalarından sanata, sinemaya ve edebiyata uzanmaktadır. Bu zengin lisans programı Felsefe, Sanat Tarihi, Tarih, Türk Dili ve Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri ile yapılabilecek çift ana dal programları ile desteklenmektedir.

MSGSÜ Sosyoloji Bölümü’nde dört yıllık lisans eğitiminin yanı sıra tezli yüksek lisans ve doktora eğitimi verilmektedir. Bölüm, öğretim elemanlarının akademik ilgi alanlarındaki çeşitliliğin ve farklı disiplinlerden gelmelerinin etkisi ile güncel siyaset, ekonomi, hukuk, tarih, sinema, felsefe ve sanat alanlarında çalışmalara olanak veren bir program sunmaktadır. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ne dayanan geleneğiyle, sanat ağırlıklı (şehircilik, plastik ve görsel sanatlar) çalışma ve araştırmalar da eğitimin her aşamasında özellikle desteklenmektedir. Bunun yanı sıra, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü; lisans, yüksek lisans ve doktora programlarının tümünde çeşitli okullarla Erasmus ve Farabi değişim programlarına da olanak tanımaktadır.

Sosyoloji lisans eğitiminin yanı sıra Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı “Genel Sosyoloji ve Metodoloji” yüksek lisans ve doktora programları da Sosyoloji Bölümü tarafından yürütülmektedir. “Genel Sosyoloji ve Metodoloji” yüksek lisans ve doktora programları farklı alanlarda çalışmalara imkân tanımaktadır. Program boyunca öğrenciler tek zorunlu ders olan "Seminer" dersini almakta ve bunun dışında ders programlarını kendi seçecekleri derslerle oluşturmaktadırlar. Seminer dersi dâhil olmak üzere 8 dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, tez aşamasına geçmekte ve kendi çalışma konularına yakın konularda çalışan bir danışman ile birlikte çalışmaktadırlar.

Ayrıca Sosyal Bilimler Enstitüsü, üniversitenin bilimsel eğitim ve çalışmalarını düzenleyen, ülke çapında akademik kadroların yetişmesinde önemli rol oynayan bir birimidir. Üniversitenin Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarı bölümlerinin anabilim ve anasanat dallarında yer alan lisansüstü programlarının şekillendirilmesinde rol oynayan enstitü, geniş akademik yapısıyla özgün bir yer edinmiş olmakla kalmayıp, bilimsel yayın yapmaya öncülük edecek bir dergiyle de okuyucunun karşısındadır.

Sosyal Bilimler Dergisi, üniversite bünyesinden olduğu kadar Türkiye’nin pek çok üniversitesinden gönderilen bilimsel makaleleri de kapsamaktadır. Üniversite, Türkiye ve dünyadaki sosyal ve kültürel değerlere duyarlı, entelektüel ve estetik yönü gelişmiş, yaratıcı bakış açılarını oluşturabilen, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı nesiller yetiştirmeye kararlı bir kurumdur. Bu misyonu geleceğe taşıyacak akademik kadrosunun yanı sıra Sosyal Bilimler Dergisi gibi yayınlarıyla da ülkemizin bilim, sanat ve kültürüne önemli katkılarda bulunmaya devam etmektedir.

 

2019’da 35. kuruluş yılı çerçevesinde bölüm, lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimini MSGSÜ Sosyoloji Bölümünde tamamlamış olup, yurt içi veya yurt dışındaki farklı üniversitelerde öğretim elemanı olarak görev yapan mezunlarının katılımıyla üç günlük bir sempozyum düzenlemiştir. Bu sempozyumdaki sunumların nicelik ve niteliği, bölümün sosyal bilimler alanında önemli bir etkiye sahip olduğunu bir kez daha göstermektedir.

MSGSÜ Sosyoloji Bölümü, öğrencilerini, bilimsel çalışma ve eleştirel sorgulama ilkelerini içselleştirmiş, güncel gelişmeleri izleyen, gelişmeye açık, toplumsal duyarlılığa sahip, ortaklaşa çalışmaya yatkın ve akademik ve mesleki yetkinliğe sahip kişiler olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir.

AKADEMİK KADRO

GENEL SOSYOLOJİ VE METODOLOJİ ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Umut Tümay Arslan Yegen (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. F. Güliz Erginsoy

Doç. Dr. Yıldırım Şentürk

Doç. Dr. Elif Yılmaz

Dr. Öğr. Üyesi Mahir Ender Keskin

Dr. Öğr. Üyesi N. Gamze Toksoy

Dr. Öğr. Üyesi Ebru Aykut Türker

Arş. Gör. Hatice Özer

Arş. Gör. Mehmet Şahinler

Arş. Gör. Mehmet Akay

Arş. Gör. Osman Furkan Aydın

Arş. Gör. Canan Burcu Durmuş

KURUMLAR SOSYOLOJİSİ ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Ali Akay (Anabilim Dalı Başkanı ve Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Firdevs Gümüşoğlu

Doç. Dr. Burak Onaran

Dr. Öğr. Üyesi Barış Başaran (Bölüm Başkan Yardımcısı)

Arş. Gör. Neşe Voyvoda

SOSYOMETRİ ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Şükrü Aslan (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Çağlayan Kovanlıkaya

Doç. Dr. Begüm Özden Fırat

Dr. Öğr. Üyesi Aylın Dikmen Özarslan (Bölüm Başkan Yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi Cihan Cinemre

Arş. Gör. Saim Buğra Kurban

Arş. Gör. Elif Şakar

UYGULAMALI SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Sibel Yardımcı Yalçıntan (Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Derya Fırat Şannan

Dr. Öğr. Üyesi Büke Koyuncu

Dr. Öğr. Üyesi Cem Doğan Yaşat

Dr. Öğr. Üyesi Özlem Güçlü 

Arş. Gör. Enis Emre Memişoğlu

 

 

Son Güncelleme Tarihi :
Yorumlar
Henüz Yazıya Yorum Yapılmamış. İstersen İlk Yorumu Sen Yapabilirsin.
    Yorum Yaz
Yazı Paylaş
Kategoriler
Sosyoloji Gündeminden Anında Haberdar olun.

Bültenimize Üye Olarak yayınlardan ilk siz haberdar olabilirsiniz